Şirketimizde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi benimsenmektedir.


Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi bir işletmenin insan kaynakları mimarisi ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model olarak tanımlanabilmektedir.


Bu model değer yaratmanın önemini vurgulamakta ve insan kaynakları sistemlerini, sistemlerin gerektirdiği iş gücü kabiliyet ve yetkinliklerini, çalışan bağlılığı ve katılımını içermektedir.

Başarmak için doğru insan olmak yetmez, doğru yerde olmak da gerekir.

Başarı İçin CV Gönder

CAPTCHA

Kurum İçi Eğitim